Slovníček horoskopu a astrologie - Horoskopy na HOROSKOP.cz - horoskop 2020, dnešní horoskopy, horoskopy online, partnerský horoskop a čínský horoskop
Astrocelebrita dne
Astrocelebrita
Jiří Drtina
Znamení: Ryby - horoskopy >>
Datum narození: 01.03.1985
Místo narození Praha
Profese: hokejista

reklama Reklama horoskopy
Předpověď počasí
BlueBoard.cz

reklamaReklama horoskopy


Objednejte si osobní horoskopy nebo partnerský horoskop od našich astrologů >>Slovníček horoskopu a astrologie


18.02.2009 |  autor: horoskopy |  ++++++  |  doporučit email |  vytisknout vytisknout

Přinášíme vám abecední seznam termínů a jejich stručný výklad. Pokud jste zde nenalezli to co jste hledali, napište nám do redakce.

Amphora - druh dělení horoskopu.

Aspekt - úhlový vztah dvou a nebo více planet. Základně se aspekty dělí na harmonické a neharmonické. Harmonické poukazují na správné využití schopností, které jsou planetami reprezentovány na sílu pomoci, kterou z nich jde čerpat. Aspekty neharmonické naopak označují problémy, se kterými se člověk v daném životě musí potýkat.

Antiscia - zrcadlové body v horoskopu, který se rozdělí podle 0stupňů Raka/0stupňů Kozoroha.

Ascendent - stupeň ekliptiky, který vychází v určitý moment na určitém místě; začátek prvního domu horoskopu; poukazuje na celkový charakter zrozence nebo události a jeho vrozené sklony.

Astrokartografie - metoda, pomocí které se určuje průběh života zrozence na jiném místě na Zemi. Podle oblasti, kterou chce v dalším životě posílit, se vybírá místo, kam by se měl přestěhovat. Zároveň lze vytipovat místo, kterému by se měl vyhýbat.

Astrologie čínská - druh východní astrologie. Je založena na dvanáctiletém cyklu s roky pojmenovanými podle dvanácti zvířat. Se západní astrologií má velmi slabé spojení.

Astrologie dotazová - horoskop se pořizuje pro místo, kde se právě astrolog nachází a pro okamžik, ve kterém byla položena otázka, týkající se události, která teprve nastane. Jeho zvláštním případem je horoskop zvaný dekumbiturní, který se počítá na moment ulehnutí pacienta a prognózuje další průběh nemoci.

Astrologie elektivní - metoda, pomocí které se na základě studia horoskopu vybírá nejvhodnější moment pro začátek dané činnosti.

Astrologie horární - týká se událostí, které se již přihodily a horoskop vypovídá o možných následcích.

Astrologie humanistická - horoskop chápe jako potenciál, který máme během postupného vývoje osobnosti naplnit.

Astrologie individuální - zabývá se výpočtem a rozborem horoskopu zrození - radixu.

Astrologie karmická - zabývá se úkoly, které máme v tomto životě zvládnout a které jsme obdrželi podle toho, jak jsme se chovali v minulých životech.

Astrologie mundánní - sleduje události širokého dosahu, např. vývoje ve státě, v politických stranách apod.

Astrologie prognostická - pomocí astrologických metod se předvídá průběh a dopad událostí v životě jedince a větších celků jako státu.

Astrologie transpersonální - psychologizující proud americké astrologie; je prezentován dílem Dane Rudhyara.

Astromedicína - astrologie aplikovaná v medicíně. Předvídá průběh a dopad choroby.

Astropsychologie - astrologie obohacená o psychologické přístupy;odhaluje veškeré možnosti, které jedinec pro tento život obdržel.

Astrosymbolie - škola, která horoskop chápe jako symbolické vyjádření potenciálu daného zrozence. Hlavním představitelem je škola Pavla Turnovského.

Bod života - jeden z významných citlivých bodů.

Citlivé body (arabské) - zvýrazněné body ekliptiky v horoskopu, získané výpočty z ekliptikálních délek různých planet a ascendentu.

Deklinace - rovníková souřadnice. Měří se v rovině,kolmé ke světovému rovníku.

Direkce primární - metoda prognostické astrologie.Podstatou je otáčení nebeské sféry;jeden stupeň pak znamená jeden rok života.

Direkce sekundární - prognostická metoda, založená na analogii mezi rotací Země a oběhem Země kolem Slunce;jeden den po narození pak odpovídá jednomu roku života.

Direkce symbolická - moderní prognostická metoda bez astronomického základu; počítá se symbolickými posuny planet a jiných prvků horoskopu po ekliptice.

Dódekaptos - antický systém horoskopu s 12 domy.

Domy Campanovi - nejužívanější systém domů (tj. 12 polí, na která dělíme horoskop).

Domy ekvální - metoda, která ekliptiku rozděluje na 12 stejně velkých domů po 30stupních. Domy přitom začínají buď ascendentem nebo Mediem Coeli.

Domy Kochovy - druh dělení horoskopu na domy; autor je Walter Koch(1895-1970)

Domy typocentrické - upravená Placidova metoda výpočtu domů, při níž jsou počátky domů počítány nikoliv ke středu Země, ale vzhledem k místu události na zemském povrchu.

Geocentrický systém - starověký systém, při němž Země stojí na místě a ekliptika se zdánlivě otáčí kolem ní. Používá ho i současná astrologie, ne proto, že by popírala heliocentrismus, ale proto, že pokud se astrologie zabývá působením kosmu na člověka, staví člověka, a tím i Zemi do centra dění. Je proto logické, že užívá geocentrických souřadnic.

Hermova váha - starověká metoda korekce horoskopu, kterou se zpřesňuje čas narození jedince. Je založena na vztazích mezi Lunou a osou ascendent/descendent v horoskopech početí a zrození.

Horoskop koaliční - horoskop, jehož výpočet je vychází ze sloučení několika horoskopů na základě aritmetických průměrů ekliptikálních délek jejich horoskopických prvků. Používá se tehdy, když se problém týká více partnerů.

Horoskop kompozitní - horoskop koaliční

Horoskop vztahový - horoskop, který vzniká sloučením několika horoskopů, ale počítá se s přesným průměrem časů (jeden narozen 2.1. a druhý 2.7.= 2.4.). Místo se počítá na přesnou polovinu vzdálenosti.

Horoskopy lunární - horoskop sestavený pro moment, kdy je luna postavená stejně jako při narození, platí po jeden měsíc.

Horoskopy solární - horoskop sestavený na moment, kdy se Slunce vrací na stejnou pozici, jakou zaujímalo v radixu. Solární revoluce se nemusí odehrávat v tentýž den jako narozeniny, může se lišit až o osmnáct hodin.

Hyleg - ukazatel zdraví v horoskopu.

Ingres - vstup planety do znamení nebo do domů.

Kvadranty - čtvrtiny zvěrokruhu po třech znameních, dělí se podle rovnodenností a slunovratů.

Lilith - Černá Luna, označuje momentální polohu druhého ohniska lunární dráhy a pohybuje se rychlostí cca 40stupňů za rok. Některé školy ji považují za princip sexuálních problémů, za symbol karmických dluhů, či za to nejtemnější místo, které v duši máme.

Lunární uzly - místa, kde se protíná dráha Luny s ekliptikou; uzly jsou dva - vzestupný (severní) zvaný též Dračí hlava a sestupný (jižní) čili Dračí ocas. Uzly se pohybují retrográdně (od Berana k Rybám) a ekliptiku proběhnou za 18,6 roků.

Midpointy - bod na přesné poloviční vzdálenosti mezi dvěma prvky horoskopu. Tento pojem uvedla do astrologie Hamburská škola v první polovině 20.stol.

Natal quotidien - jednodenní horoskop, počítá se pro každý den; hledá stejný úhel jako je mezi Sluncem a MC v radixu.

Nov a úplněk před narozením - zpřesňující predikční metody, které ukazují na problémové oblasti života zrozence.

Numerologie - systém při němž je každému písmenu přiřazena číselná hodnota. Rozborem data narození a jména se odhaluje zejména vliv čísel a číselných vibracích na vlastnosti a život člověka.

Osminy - pohyb Luny ekliptikou, každá osmina má 45°.

Planetární konfigurace - pomalý dlouhodobý pohyb zemské osy. Osa se pohybuje rychlostí 1° za 72 let. Celou ekliptikou tedy projde za 25 729 let. To období se nazývá platónský rok.

Predikce lunární - předpověď podle pohybu Luny.

Predikce solární - předpověď podle pohybu Slunce

Profekce - spekulativní predikční metoda. Vychází z předpokladu, že se všechny prvky, že se všechny prvky horoskopu za rok přesunou o 30°, v současnosti se už příliš často nepoužívá.

Progrese - totéž co direkce.

Radix - horoskop zrození, lze ho používat pro člověka, zvíře věc (známí je např. radix Titanicu)

Relokace nativity - přepočítání horoskopu narození na jiné místo na Zemi.

Revoluce - návrat planety na stejné místo, kde stála při narození.

Revoluce solární - návrat Slunce na stejný stupeň ekliptiky, na němž stál při narození. Na každoroční návrat se počítá tzv. solární horoskop, jehož pomocí se upřesňuje prognóza na daný rok života jedince.

Sabiánské symboly - symbolické vyjádření všech 360° zvěrokruhu. V roce 1925 se sešel Marc Edmund Jones s vynikající jasnovidkou Elsie Wheelerovou v San Diegu. Měl s sebou karty, které symbolizovaly všech 360° kruhu. Jednotlivé karty vytahoval tak, aby ani jeden nevěděli, co označují. Jasnovidka popisovala, co při dané kartě viděla. Symbolů použil v roce 1936 Rudhyar v knize Astrologická mandala. Není to však jediný druh symbolického vyjádření jednotlivých stupňů. Známí je například také systém Charubel z konce 19. stol.

Signifikátory - planeta, která svým postavením v domě slibuje splnění naznačeného děje.

Sluneční oblouk - pohyb Slunce v jednom dni, po narození symbolizuje jeden rok života.

Solilunární revoluce - horoskop, vypočítaný pro stejný úhel mezi Sluncem a Lunou, jako byl v radixu.

Stálice - velmi pomalu pohyblivé hvězdy a mlhoviny, jež mohou zcela změnit konečné vyznění horoskopu. I stálice se však pohybují - i když velmi pomalu - a tento pohyb je třeba v horoskopu zohlednit.

Synastrie - srovnání dvou horoskopů a z něj vycházející vyvozování vztahu mezi jeho dvěma vlastníky, např. u manželů nebo pracovních partnerů.

Transsoláry - horoskop solární revoluce se zohledněnou precesí.

Tranzity - metoda prognózi, která sleduje pohyb planet vůči jejich pevným pozicím z radixového horoskopu a vytváření aspektů k prvkům horoskopu zrození.

Tvar horoskopu - obrazce, které planety vytvářejí a které nadále zpřesňují povahu horoskopu.

Vertex/antivertex - citlivé body horoskopu. Vertex lze brát jako nejméně osobní bod horoskopu. Komunikujeme jím s osobami, které se v našem životě objeví náhodou. Antivertex symbolizuje vlastnosti, kterých si nejsme vědomi a které si můžeme nečekaně obnovit.

Zodiak siderální - kruh dvanácti stejně velkých znamení, definovaný k hvězdě Aldebaran.

Zodiak tropický - pás podél ekliptiky, který se stává ze dvanácti znamení o 30°; začíná jarním bodem.

Hvězdná poradna
Jasmína

Jasmína

Výklad karet
Informace o věštkyni »
Okouzlila vás zadaná osoba? Nevíte, co dál?
Ráda vám poradím! Tel.: 906 704 704. Kartářka Jasmína
nejsem PŘIPOJENA 906 704 704
Katrin

Katrin

Spirituální poradenství, Výklad karet
Informace o věštkyni »
Manžel nebo milenec? Povím vám, který se k vám hodí víc!
Zavolejte mi na tel.: 906 704 704! Kartářka Katrin
nejsem PŘIPOJENA 906 704 704
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015

reklama

Reklama horoskopy


Vlastní vyhledávání
   Horoskopy pro mobilní zařízení | RSS rss feed
Podmínky používání | 
Kontakt | 
Partneři | 
Spolupráce | 
Reklama | 
Copyright © 2004 – 2015 HOROSKOP.cz
Publikování nebo šíření jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
Poskytovatel audio textových služeb: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.platmobilem.cz