Význam planet v horoskopu - Horoskopy na HOROSKOP.cz - horoskop 2020, dnešní horoskopy, horoskopy online, partnerský horoskop a čínský horoskop
Astrocelebrita dne
Astrocelebrita
Andrej Kvašňák
Znamení: Býk - horoskopy >>
Datum narození: 19.05.1936
Místo narození Košice
Profese: fotbalista

reklama Reklama horoskopy
Předpověď počasí
BlueBoard.cz

reklamaReklama horoskopy


Objednejte si osobní horoskopy nebo partnerský horoskop od našich astrologů >>Význam planet v horoskopu


17.02.2016 |  autor: mm, horoskop |  ++++++  |  doporučit email |  vytisknout vytisknout

Postavení planet v okamžiku našeho narození ovlivňuje náš budoucí osud. Každá z nich stojí v ten moment v určité poloze a podle toho, kde se nachází, můžeme počítat s různými vlivy. Podívejme se na jednotlivé planety a jejich charakteristiku, to, co nám do života přináší a jak jej ovlivňují.

Slunce
V horoskopu zastupuje vždy mužský prvek. Otce, manžela, vlastní „já“, vypovídá o ctižádosti, sebevědomí a talentu. Jak by také ne, když je středem sluneční soustavy a považuje se za dárce života. Pokud je Slunce dobře aspektováno, přináší silnou vůli, hrdost, odvahu a smysl pro fair-play. Špatně postavené slunce mění hrdost a silné sebevědomí v domýšlivost, člověk s takovýmto Sluncem je panovačný, poživačný a má rád, když mu ostatní lichotí. Také rád planě slibuje. Slunce  ovládá mozek, nervy, srdce, oběhový systém, pravou stranu těla a zrak. Všechna znamení projde během jednoho roku.

Měsíc
Měsíc zastupuje ženský prvek. Vládne podvědomí, plodnosti, přírodě a citům celkově. V případě dobře aspektovaného Měsíce je člověk empatický, citlivý, milý a vlídný, obětavý, mají pečovatelské a ochranitelské sklony. Seberealizují se v partnerském vztahu a rodině. Pokud je Měsíc postavený negativně, vůle je u takových lidí oslabená, jsou sentimentální, sebelítostiví, mají slabou vůli a jsou pasivní. Nechávají se vláčet osudem. Měsíc obíhá ve zvěrokruhu v přibližně sedmadvacetidenních cyklech. Ovládá  ženské pohlavní orgány, nervy, tělní tekutiny, slinivku břišní.

Merkur
Spojuje v sobě mužský i ženský prvek. Symbolizuje intelekt a veškerou duševní činnost, komunikační nadání, podporuje veškerou touhu po vědění a vzdělávání a také zálibu v cestování. Lidé pod vlivem dobře aspektovaného Merkura se umí dobře vyjadřovat, mají analytické a logické uvažování, věnují se duševní práci, rádi se vzdělávají ve všech směrech. Negativní Merkur přináší vychytralost, jízlivost, prolhanost, lstivost a pletichářství. Z tělesných orgánů ovlivňuje Merkur mozek, sluchové orgány, jazyk a zčásti i nervovou soustavu a žlučník. Tato planeta ochraňuje vzdělance, obchodníky, diplomaty, politiky, herce, spisovatele, novináře – ale je patronem také těch, kdo intelekt zneužívají: podvodníci či zloději. Celý zvěrokruh oběhne zhruba za 87 dnů. Ovlivňuje  jazyk, paže, smyslové orgány, metabolismus.

Venuše
Bývá nazývána také „Jitřenkou“ či „Večernicí“. Je planetou ženskou a zastupuje milostný cit, lásku, plodnost, manželství, mateřství, citlivost, jemnost, čistotu. Dobře postavená Venuše dělá člověka krásným, citlivým, dodává mu radost ze života, přirozenou smyslnost, vyrovnanost a harmonické myšlení, uměleckou tvořivost. Špatně postavená Venuše pak má za následek všechny nízké pudy, člověk se stává místo citlivým lhostejným, nedbá na pořádek ani tělesný vzhled, je lenivý a sobecký, přecitlivělý, povrchní a žárlivý. Lidé s dobře postavenou Venuší se dobře uplatní jako umělci, mají rovněž obchodní talent. Venuše ovládá pohlavní orgány, prsa, krk a čich. Horokop oběhne zhruba za 225 dnů.

Mars
Je planetou mužskou. Váže se k agresivitě, bojovnosti, pudovosti a animální stránce člověka, pudovosti, k sexualitě a vášni. Symbolizuje nespoutanost, moc, odvahu, cílevědomost, dobyvačnost a vůli a odhodlanost k činům. Dobře postavený Mars obdarovává člověka sebevědomím, výkonností, dobrou tělesnou konstitucí a výkonností, odvahou a charismatem. Pod jeho vlivem se rodí skuteční hrdinové a vynikající milovníci. Špatně apektovaný Mars přináší prudkost, neústupnost, krutost včetně sklonů k zločinnému jednání a hazardu. Je patronem lidí, pracujících s ohněm a železem. Mars ovládá mužské pohlavní orgány, krev, hlavu a mozek. Doba oběhu horoskopem je cca 687 dnů.

Jupiter
Symbolizuje dobré lidské vlastnosti, moudrost, uvážlivost, šlechetnost, velkorysost, odvahu a zájem o náboženství, vesmír a filozofii. Je planetou mužskou. Dobře postavený Jupiter činí lidi optimisty, dává jim smysl pro pravdu, pro spravedlnost. Člověk pod vlivem takto postaveného Jupitera je veselý, má dobrý úsudek a všeobecný rozhled. Jupiterovi se proto právem říká „velké štěstí“, protože přináší také prosperitu, spokojenost, štěstí a dlouhý život. Špatně apektovaný Jupiter dělá jedince marnotratným, marnivým, skeptickým, pyšným, pokryteckým a dogmatickým. Dobře postavený Jupiter je výborný pro výkon povolání v oblasti práva, filozofie náboženství či vědecké činnosti obecně. Zvěrokruh oběhne přibližně za 12 let. Po zdravotní stránce Jupiter ovládá plíce, játra a cévy.

Saturn
Bývá považován za karmickou planetu. Přináší totiž často velké sepětí s minulostí. Saturn je južská planeta a často se označuje jako představitel trestu a nejrůznějších životních lekcí a omezení. Váže se k ní smysl pro povinnost, odříkání, praktičnost, střídmost, šetrnost, disciplína, vytrvalost. Připisují se mu vlivy jako různé překážky, zdržení a potíže. Přináší často zklamání, osamělost a konzervativnost, dědictví z minulosti a po předcích, nemoci a pesimismus. Lidé, kteří se narodili pod dobrým vlivem Saturna, jsou přemýšliví, mívají pevné postoje, hodně lpí na minulosti a tradicích, bývají často nekompromisní, mají velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost, která je však mnohdy až krutá. Špatně postavený Saturn přináší zllomyslnost, melancholii, nedůvěřivost. Člověk s takto aspektovaným Saturnem má neveselý život, bez radosti a potěšení. To z nich může udělat zlostné a nenávistné jedince. Saturn ovládá slezinu, žlučník a kosti. Zvěrokruhem projde za 29 let.

Uran
Astrologové nazývají tuto planetu „planetou nejvyššího rozumu“. Přisuzují se jí touha po vědění, intelektuální kreativita, vynalézavost, všestrannost, předvídavost, touha po nových objevech, sklony k mysticismu, originalita, jedinečnost a nevypočitatelnost. Přináší náhlé a nečekané zvraty. Lidé pod vlivem dobře postaveného Uranu touží po vzdělání, jsou originální, mají zájem o vše moderní, jsou novátorští a osvícení, nemají rádi nudu a jednotvárnost.Mohou mít velké hudební nadání i schopnost objevovat nové směry a myšlenky. Při špatně aspektovaném Uranu jsou lidé drsní, nepřívětiví, náladoví a podivínští. Doba oběhu planety horoskopem je přibližně 84 let.

Neptun
Neptun byl objeven teprve v roce 1846. Symbolizuje intuici, inspiraci, fantazii, duchovno a mystiku. Má vztah k iluzím, snům, tajemnu, paranormálním schopnostem, mimosmyslovému vnímání, psychickým silám, jasnovidnosti, fantastičnu. Dobře postavený Neptun obdarovává člověka dobrou fantazií, zálibou v umění, vnímavost a duchovní zaměření. Negativní Neptun pak přináší sklony k podvodům, absenci ctižádosti, sklony k užívání drog a alkoholismus, psychické poruchy a duševní nemoci. Celým horoskopem projde cca za 156 let.

Pluto
Také Pluto je podobně jako Neptun mladou planetou ( byl objeven v roce 1930 ) a podobný je  svým vlivem Uranu: přináší nečekané změny. Vyvolává nečekané a dramatické události, komplikace, krize, rozvraty i katastrofy. Podporuje touhu po změnách, odstranění všeho zastaralého. Váže se k novým začátkům, proměnám, instinktům, tužbám, nejniternějším přáním a všemu skrytému. Pod jeho vlivem se znásobuje sebejistota, intelektuální kvality a vnitřní energie k realizaci mocenských cílů. Lidé se neradi podřizují, věří jen sami sobě a mívají vůdcovské sklony, nesnášejí, když jsou jakkoliv omezováni.Negativní vlivy Pluta jsou destruktivní jednání, pýcha, krutost. Jeho energii je velmi obtížné překonat. Doba oběhu Pluta celým horoskopem je zhruba 248 let.

Černá Luna – Lilith
Všeobecně se považuje za symbol něčeho, co není dořešeno. Představuje dluhy, které musí být vyrovnány,  připomíná vše z minulosti, ať již jde o myšlenky, přání, události, finanční závazky. Během našeho života prochází všemi dvanácti domy našeho horoskopu a podle toho, jakou životní oblast daný dům představuje, pak taková témata budeme řešit. Otvírá události, které musíme zvládnout a pochopit své současné poslání a úkol. Proto nám do života přicházejí určití lidé a situace v přesně danou chvíli. V okamžiku smrti bývá v horoskopu člověka nějaký aspekt mezi Černou Lunou a Uranem, který je planetou nečekaných změn. U lidí, jejichž smrt nebude přirozená, je v horoskopu Černá Luna v aspektu k Uranu nebo 8. domu. Je důležité zdlraznit, že přestože Černá Luna  významně ovlivňuje horoskop, není to planeta, ale specifický fiktivní bod na oběžné dráze Měsíce kolem Země. Pokud bychom chtěli být přesní, pak je to druhé ohnisko měsíční dráhy ( prvním ohniskem je Země ), které nalezneme zhruba v měsíčním apogeu. Tento bod není stálý, posunuje se cca o 40° ročně. Zavedení Černé Luny do astrologie se připisuje astrologu Sepharialovi ( dr. Walter Gorn Old 1864 – 1929 ), který toho ohnisko též nazval Lilith.
 

Hvězdná poradna
Dalila

Dalila

Astrologie, Výklad karet
Informace o věštkyni »
Opustil vás? Je pro vás život bez „NĚJ“ těžký? Co bude dál?
Odpovím vám! Tel.: 906 704 704 Astroložka Dalila
nejsem PŘIPOJENA 906 704 704
Verona

Verona

I - Ťing, Jasnovidectví bez pomocných prostředků, Výklad karet, Výklad snů
Informace o věštkyni »
Odpustit mu nevěru nebo ne? Co dělat?
Poradím vám, zavolejte mi! Tel.: 906 704 704. Kartářka Verona
nejsem PŘIPOJENA 906 704 704
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015

reklama

Reklama horoskopy


Vlastní vyhledávání
   Horoskopy pro mobilní zařízení | RSS rss feed
Podmínky používání | 
Kontakt | 
Partneři | 
Spolupráce | 
Reklama | 
Copyright © 2004 – 2015 HOROSKOP.cz
Publikování nebo šíření jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
Poskytovatel audio textových služeb: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.platmobilem.cz